-راهنمای فعال سازی تلفن همراه

راهنمای فعال سازی تلفن همراه

راهنمای فعال سازی

قبل از خرید گوشی را استعلام اصالت کنید 

در کمتر از یک دقیقه گوشی قانونی را تشخیص بدهید

مرحله 1: با گوشی و سیم کارت دلخواه ، #1*7777* را شماره گیری کنید

مرحله 2: شناسه imei  دستگاه را به صورت یک عدد 15 رقمی از روی جعبه وارد نمائید

مرحله 3:در پیامک دریافتی از همتا hamta به کلمات زیر دقت کنید

الف)قانونی بودن

ب)برند و مدل گوشی

ج)نام شرکت وارد کننده

مرحله 4 : گوشی را روشن کرده و #06*# را شماره گیری کنید:

شناسه imei نشان داده شده باید با شناسه imei روی جعبه دقیقا یکسان باشد

نکته مهم

برند و مدل ذکر شده در پیامک همتا حتما باید با مشخصات ظاهری گوشی و همچنین جعبه یکسان باشد

گوشی را در حضور فروشنده حتما فعالسازی کنید 

دستگاهی که فعالسازی نکرده باشید ، به زودی قطع می شود

مرحله 1: با گوشی و سیم کارت دلخواه #2*7777* را شماره گیری کنید 

مرحله 2: یکی از شناسه imei دستگاه  را به صورت یک عدد 15 رقمی وارد نمائید

مرحله 3:شماره سیم کارت خودتان که از گوشی استفاده خواهد کرد را وارد نمائید

مرحله 4 : کدفعالسازی 6 رقمی روی جعبه یا کارت گارانتی را وارد نمائید

مرحله 5 : اطلاعات نشان داده شده را مشاهده و در صورت صحیح بودن عدد 1 را ارسال نمائید

نکته مهم 

در صورتی که کد فعالسازی بر روی جعبه یا کارت گارانتی وجود نداشت ، گوشی را نخرید 

اگر گوشی را بدون کدفعالسازی بخرید ، پس از چند روز قطع خواهد شد

جهت هر گونه مشکل در بخش خدمات پس از فروش و گارانتی با شماره 09136555300 تماس حاصل فرمایید.